Học bổng nghiên cứu UNESCO – Keizo Obuchi

Học bổng nghiên cứu UNESCO – Keizo Obuchi dành cho ứng viên đến từ nước đang phát triển, 2021

 • Khu vực: Châu Á
 • Quốc gia: Nhật Bản
 • Bậc học: Nghiên cứu
 • Học bổng: Học bổng toàn phần
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/5/2020

Giới thiệu

Chương trình Học bổng Nghiên cứu UNESCO – Keizo Obuchi được tài trợ bởi Quỹ đầu tư Nhật Bản để xây dựng nguồn nhân lực trong các ngành Môi trường (đặc biệt chú ý đến giảm rủi ro thiên tai (DRR)), Đối thoại liên văn hóa, Công nghệ thông tin và truyền thông, và Giải quyết xung đột hòa bình.

Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Chương trình nghiên cứu.
 • Ngành học: Môi trường (đặc biệt chú ý đến giảm rủi ro thiên tai (DRR)), Đối thoại liên văn hóa, Công nghệ thông tin và truyền thông, và  Giải quyết xung đột hòa bình.
 • Giá trị học bổng : 10,000 $.
 • Đối tượng: Ứng viên từ các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.
 • Số lượng học bổng : 10 suất.
 • Học bổng có thể được nhận ở Nhật Bản.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên từ các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Là cứu sinh sau đại học, đã có bằng Thạc sĩ hoặc Thạc sĩ và có nhu cầu theo đuổi công việc nghiên cứu ở nước ngoài nhằm nâng cao kiến ​​thức ở một trong bốn lĩnh vực ở trên.

– Là người mong đợi được đóng góp cho đất nước của họ.

– Ứng viên không được quá 40 tuổi.

– Phụ nữ, ứng viên đến từ các nước kém phát triển (LDCs và SIDS) sẽ được ưu tiên.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ : Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đơn xin phải bao gồm các tệp sau:

– Mẫu đơn xin học bổng của UNESCO kèm ảnh thẻ gần đây (bắt buộc).

– Bản sao có chứng thực bằng cấp (bao gồm cả bảng điểm của lớp) trùng lặp.

– Thư giới thiệu của một người quen thuộc với công việc của ứng viên.

– Thư chấp nhận của Viện chủ nhà (tức là viện đã đề cử ứng viên này nhận học bổng).

– Giấy chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ.

– Bài luận tối đa từ 1 đến 2 trang bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp về dự án nghiên cứu của bạn và trả lời rõ các câu hỏi sau: Tại sao lại chọn dự án nghiên cứu này? Tác động của dự án? Làm sao để thực hiện được dự án? Dự án sẽ được diễn ra ở đâu? Khi nào?  Và ứớc tính chi phí dự án? Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay